veterinària

El diagnòstic per imatge ha estat un dels grans avenços dels últims anys. La incorporació de les noves tecnologies a la medicina ha ajudat a detectar malalties i problemes que abans no es podien arribar a diagnosticar amb a mateixa precisió.

A Uetus disposem d’aparell de raig X i d’ecògraf. Aquestes dues eines són de gran utilitat en el nostre dia a dia.

raig X

L’aparell de Radiologia ens permet tenir una imatge estàtica de l’interior del nostre animal. És especialment útil per l’aparell musculoesquelètic i el respiratori, però també per la resta d’aparells de l’organisme.

eco

L’ecògraf ens ofereix una imatge dinàmica de l’interior de l’animal. Ens ajuda sobretot a diagnosticar problemes en els òrgans de la cavitat abdominal, ja que ens permet veure el moviment d’aquests.