veterinària

prequiròfan

Al prequiròfan és on es realitzen les tasques de preparació de l’animal per entrar a cirurgia. També és on s’atenen les urgències, ja que és la zona de la clínica més preparada per rebre i atendre les primeres necessitats d’un animal crític.

També aquí, és on s’esterilitza i es prepara tot el material quirúrgic.

És un espai molt important per al nostre dia a dia, ja que aquí s’hi centren moltes de les nostres tasques.