veterinària

consulta (medicina general)

A la consulta és on es fa l’exploració general de l’animal. Per aquí hi passen tot tipus de visites (revisions, vacunes, visites d’especialitat, etc...) i per tant la sala està preparada per poder observar, valorar i tractar les necessitats bàsiques dels nostres pacients.

També és aquí on es fa el triatge del pacient, és a dir, on es valora si aquest requereix d’algun servei més especialitzat, o bé és necessari utilitzar alguna eina diagnòstica més complexa, i per tant requereix alguns dels altres serveis de què disposem (laboratori, radiografia, ecografia, quiròfan...)