veterinària

cirurgia

A Uetus realitzem diferents tipus de cirurgia:

  • Teixit tou: abdomen (patologies del digestiu, de l’aparell urinari...), tumors (de pell, mama, ganglis, òrgans interns). També es consideren cirurgies de teixit tou les esterilitzacions.
  • Traumatologia: fractures òssies, luxacions, reconstruccions de lligaments... En aquest cas es desplaça al nostre centre un veterinari extern molt qualificat i amb una llarga experiència en aquesta especialitat.

El nostre quiròfan està equipat amb anestèsia inhalatòria d’isofluorà, monitor de capnografia-pulsioxometria i bisturí elèctric.

Totes les intervencions es realitzen amb la màxima seguretat. És per això que realitzem analítiques pre-quirúrgiques, per tal de garantir que l’animal entra a quiròfan en unes condicions òptimes.